Tillitsvalgte

Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte er svært viktige for organisasjonen og medlemmene.

I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold. På mange arbeidssteder er Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte med i ulike former for lokale akademikersamarbeid.

Viktige ansvarsområder for tillitsvalgte:

  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Utforming av lokal lønns- og personalpolitikk, virksomhetsplaner, m.v.
  • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, AKAN og andre samarbeidsfora på arbeidsstedet.
  • Representasjon i tilsettings- eller innstillingsråd
  • Omorganiseringer o.l.
  • Utforming av tilsettings- eller personalreglementer og lignende

Vi bistår våre tillitsvalgte med

  • rådgivning innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder sentrale og lokale forhandlinger
  • alt som har med lokale lønnsforhandlinger å gjøre
  • kurs i avtaleverket, forhandlingsteknikk, omstilling og endringsprosesser, m.m.