Samfunnsøkonomene er foreningen for deg som har mastergrad i samfunnsøkonomi, eller er student.

Kommende arrangementer

Forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten 2024 28. aug / Finland, Scandic Simonkettã Tillitsvalgt
Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2024 25. sep / Litteraturhuset, Oslo
Dybdesamtale om statsbudsjettet 2025 10. okt
Tillitsvalgtsamling for tillitsvalgte i Samfunnsøkonomene 2024 30. okt Tillitsvalgt

Våre partnere