Karriererådgivning

Som medlem av Samfunnsøkonomene kan du få gratis karriererådgivning gjennom Karrierehuset.

Samfunnsøkonomene har inngått avtale med Karrierehuset om karriererådgivning. For medlemmer i Samfunnsøkonomene er karriererådgivning inkludert i kontingenten.

Karriererådgivningen inneholder en times rådgivning med sertifisert karriererådgiver og bistand til å utforme CV og søknad. Dersom det er et behov for bistand utover dette, kan du kjøpe rådgivning til en redusert pris på 1 200 kr pr. time.

I tillegg har vi en mindre pakke som innebærer tilbakemelding på jobbsøknad og CV over telefon eller e-post. Denne pakken er spesielt laget for våre studentmedlemmer.

Foreløpig er det begrenset med antall plasser, og vi kan derfor ikke garantere plass til alle. Ta kontakt med Samfunnsøkomenes sekretariat på post@samfunnsokonomene.no dersom du har noen spørsmål.