Tillitsvalgtskurs

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte og medlemmer i sammenlignbare virksomheter.
Tillitsvalgte - sosialt

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

KOMMENDE KURS FOR TILLITSVALGTE

Forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten 2024 28. aug / Finland, Scandic Simonkettã Tillitsvalgt
Tillitsvalgtsamling for tillitsvalgte i Samfunnsøkonomene 2024 30. okt Tillitsvalgt

Samfunnsøkonomene tilbyr ulike kurs og konferanser for foreningens tillitsvalgte. Vi kan også tilby individuell opplæring av nye tillitsvalgte.

Randi Munkeby, forhandlingsansvarlig

Kursprogrammet er forskjellig hvert år

Kursprogrammet er forskjellig hvert år, men det er noen faste kurs som blir repetert årlig. Disse er:

 • Grunnkurs for tillitsvalgte i staten
  • Grunnleggende opplæring i avtaleverket og rollen som tillitsvalgt.
 • Forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten
  • Èn av tillitsvalgtes viktigste roller er å representere medlemmer i lokale forhandlinger. Forhandlingskursene gir deg innsikten du trenger.
 • Kurs i endringsprosesser og omstillinger i statlig og kommunal sektor
  • Offentlig sektor er i stadig endring. Våre kurs gir deg verktøyet du trenger for å ivareta medlemmer i en sårbar fase.
 • Kurs i ansettelsesprosesser i statlig og kommunal sektor
  • Tillitsvalgte deltar ofte i ansettelsesprosesser og vi gir deg den nødvendige kjennskapen til prosessen avtaleverket.
 • Tillitsvalgtsamling for Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte i alle sektorer
  • Samfunnsøkonomene inviterer årlig til en fellessamling for alle tillitsvalgte. På samlingen gjennomgår vi relevante temaer for tillitsvalgte blant annet kommunikasjon og forhandling med arbeidsgiver og grunnleggende arbeidsrett. Kurset er også en unik anledning for erfaringsutveksling.

I tillegg til disse kursene avholder vi kurs etter behov og etterspørsel. Vi tilbyr også flere kurs som er i regi av Akademikerne hvor Samfunnsøkonomene er medarrangør. For å holde deg oppdatert på hvilke kurs vi tilbyr, følg med på vår kursside.

Samfunnsøkonomene har også nyttige e-læringsfilmer for tillitsvalgte. Disse ligger tilgjengelig for alle tillitsvalgte ved innlogging.