Ansatte

Samfunnsøkonomenes sekretariat arbeider for å sette vedtak gjort av foreningens tillitsvalgte ut i livet, samt bistå enkeltmedlemmer.

Samfunnsøkonomenes sekretariat holder til i Juristenes hus som ligger sentralt i Oslo. Alle medlemmer er velkomne til å komme på besøk. Ved behov for møte med en av foreningens jurister ber vi om at dette planlegges i forkant.

Jan Inge Eidem

Frikjøpt styreleder

99 16 54 00

jan.inge.eidem@samfunnsokonomene.no

Sigurd Løkholm

Generalsekretær

Daglig leder/administrasjon. Juridisk rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold. Sentrale og lokale forhandlinger.

93 23 58 88

sigurd.lokholm@samfunnsokonomene.no

Maria Sperre

Advokatfullmektig og rådgiver

Ansvar for foreningens tariff- og forhandlingsarbeid, opplæring av tillitsvalgte, juridisk rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold og kontakt med samfunnsøkonomistudentene.

47 65 78 33

maria.sperre@samfunnsokonomene.no

Marianne Rustand

Marianne Rustand

Prosjektleder

Tidsskriftet, kurs og konferanser (herunder Forskermøtet, Valutaseminaret, Høstkonferansen og frokostseminarer/debattmøter).

92 82 89 21

marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Nina Risåsen

Konsulent

Regnskap, kontingent, generelle organisasjonsoppgaver, spørsmål knyttet til medlemskap, oppdatering av medlemsregisteret.

90 86 75 20

nina.risåsen@samfunnsokonomene.no

Karoline Alvik

Karoline Alvik

Studentmedarbeider

Studentsamarbeid/rekruttering, oppdatering av medlemsregister, generelle organisasjonsoppgaver

karoline.alvik@samfunnsokonomene.no

Du kan også kontakte oss på:

E-post: post@samfunnsokonomene.no
Post – og besøksadresse: Kr. Augustsgt. 9,
0164 Oslo Sentralbord: 90 86 75 20

Åpningstid: 0900-1500