Organisasjon

Lurer du på hvordan foreningen vår er organisert?

Samfunnsøkonomene har vedtekter og andre styringsdokumenter som legger grunnlaget for foreningens arbeid.

Samfunnsøkonomene er både en profesjons- og fagforening. Dette innebærer at Samfunnsøkonomene arbeider for deg i arbeidslivet og for fagets anseelse og innflytelse. Dette er synliggjort ved at det er opprettet egne utvalg for profesjons-og fagforeningsaktiviteter, henholdsvis Profesjonsutvalget ledet av Eivind Bernhardsen og Tariffutvalget ledet av Christine Scharff. Disse utvalgene er igjen styrt av Foreningsstyret hvor Jan Inge Eidem sitter som styreleder.

Etter generalforsamlingen 13. juni 2023 består Foreningsstyret av følgende personer:

 • Jan Inge Aas Eidem – Leder
  • Fagakademiet
 • Eivind Bernhardsen – Nestleder
  • Ensure
 • Thomas Gressnes – Konstituert Nestleder
  • UIT Norges arktiske universitet
 • Hege Torp
  • Pensjonist, tidl. Forskningsrådet
 • Lene Sauvik
  • Norges Bank
 • Dunja Kazaz
  • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kasper Kildahl Lauritsen – Studentrepresentant
  • NMBU

Tariffutvalget består av

 • Thomas Gressnes – Konstituert Leder av Tariffutvalget
  • UiT Norges arktiske universitet
 • Thomas Gressnes
  • UiT Norges arktiske universitet
 • Knut Godager
  • Finanstilsynet
 • Tørris Aalbu Rasmussen
  • Jernbanedirektoratet
 • Christer Tonheim
  • Norges Automobil-Forbund
 • Hanne Jordell
  • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Blend Hussaini
  • Bluestep Bank AB
 • Lisa Kristine Reiakvam
  • Norges Bank
 • Jan Inge Aas Eidem (observatør)
  • AOF

Profesjonsutvalget består av:

 • Eivind Bernhardsen – Leder av Profesjonsutvalget
  • Ensure
 • Helene Røhr
  • Høyskolen Kristiania
 • Fredrik Wulfsberg
  • OsloMet
 • Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
 • Ingrid Hjort
  • Handelshøyskolen BI
 • Hege Torp
  • Pensjonist
 • Richard Ragnarsøn
  • SSB
 • Marit Svensgaard
  • Oslo Economics

Øvrige utvalg

I tillegg til nevnte styrer og utvalg velges det representanter til valgkomiteen, kontrollkomiteen og styret i fagforeningens sikringsfond. For spørsmål vedrørende disse komiteene ta kontakt med sekretariatet.