Organisasjon

Lurer du på hvordan foreningen vår er organisert?

Samfunnsøkonomene har vedtekter og andre styringsdokumenter som legger grunnlaget for foreningens arbeid.

Samfunnsøkonomene er både en profesjons- og fagforening. Dette innebærer at Samfunnsøkonomene arbeider for deg i arbeidslivet og for fagets anseelse og innflytelse. Dette er synliggjort ved at det er opprettet egne utvalg for profesjons-og fagforeningsaktiviteter, henholdsvis Profesjonsutvalget ledet av Eivind Bernhardsen og Tariffutvalget ledet av Christine Schraff. Disse utvalgene er igjen styrt av Foreningsstyret hvor Jan Inge Eidem sitter som frikjøpt styreleder.

Etter generalforsamlingen 16. juni 2022 består Foreningsstyret av følgende personer:

 • Jan Inge Aas Eidem – Leder
  • Fagakademiet
 • Christine Scharff – Nestleder
  • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Eivind Bernhardsen – Nestleder
  • EY
 • Hege Torp
  • Pensjonist, tidl. Forskningsrådet
 • Thomas Gressnes
  • UiT Norges arktiske universitet
 • Marte Wæge Myklebust
  • Direktoratet for økonomistyring
 • Marit Blegeberg Østmo
  • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Rebecca Lima – Studentrepresentant
  • NTNU

Tariffutvalget består av

 • Christine Scharff – Leder av Tariffutvalget
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Thomas Gressnes
  • UiT Norges arktiske universitet
 • Marthe Norberg-Schulz
  • Samfunnsøkonomisk Analyse
 •  Knut Godager
  • Finanstilsynet
 • Tørris Aalbu Rasmussen
  • Jernbanedirektoratet
 • Signy Gautefall
  • Oslo kommune byrådsavdelingene
 • Blend Hussaini
  • Bluestep Bank AB
 • Lisa Kristine Reiakvam
  • Norges Bank
 • Jan Inge Aas Eidem (observatør)
  • AOF

Profesjonsutvalget består av:

 • Eivind Bernhardsen – Leder av Profesjonsutvalget
  • EY
 • Helene Røhr
  • Høyskolen Kristiania
 • Fredrik Wulfsberg
  • OsloMet
 • Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
 • Ingrid Hjort
  • Handelshøyskolen BI
 • Hege Torp
  • Pensjonist
 • Richard Ragnarsøn
  • SSB
 • Marit Svensgaard
  • Oslo Economics

Øvrige utvalg

I tillegg til nevnte styrer og utvalg velges det representanter til valgkomiteen, kontrollkomiteen og styret i fagforeningens sikringsfond. For spørsmål vedrørende disse komiteene ta kontakt med sekretariatet.