Organisasjon

Lurer du på hvordan foreningen vår er organisert?

Samfunnsøkonomene har vedtekter og andre styringsdokumenter som legger grunnlaget for foreningens arbeid.

Samfunnsøkonomene er både en profesjons- og fagforening. Dette innebærer at Samfunnsøkonomene arbeider for deg i arbeidslivet og for fagets anseelse og innflytelse. Dette er synliggjort ved at det er opprettet egne utvalg for profesjons-og fagforeningsaktiviteter, henholdsvis Profesjonsutvalget ledet av Eivind Bernhardsen og Tariffutvalget ledet av Knut Godager. Disse utvalgene er igjen styrt av Foreningsstyret hvor Jan Inge Eidem sitter som styreleder.

Etter generalforsamlingen 04.juni 2024 består Foreningsstyret av følgende personer:

 • Jan Inge Aas Eidem – Leder
  • AOF Norge
 • Eivind Bernhardsen – Nestleder
  • Encure
 • Knut Godager- Nestleder
  • Finanstilsynet
 • Richard Ragnarsøn
  • Statistisk Sentralbyrå
 • Hanne Jordell
  • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Lene Sauvik
  • Norges Bank
 • Dunja Kazaz
  • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Karoline Kolltveit Sørlie – Studentrepresentant
  • NTNU

Tariffutvalget består av

 • Knut Godager
  • Finanstilsynet
 • Thomas Gressnes
  • UiT Norges arktiske universitet
 • Tørris Aalbu Rasmussen
  • Jernbanedirektoratet
 • Hanne Jordell
  • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Blend Hussaini
  • Bluestep Bank AB
 • Svetlana Badina
  • Statistisk Sentralbyrå
 • Sarah Hvesser
  • Bærum kommune
 • Christer Tonheim

Profesjonsutvalget består av:

 • Eivind Bernhardsen – Leder av Profesjonsutvalget
  • Encure
 • Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
 • Ingrid Hjort
  • Handelshøyskolen BI
 • Hege Torp
  • Pensjonist (tidl. Forskningsrådet)
 • Helene Røhr
  • Høyskolen Kristiania
 • Richard Ragnarsøn
  • SSB
 • Fernanda Winger Eggen
  • Abelia
 • Hans Olav Melberg
  • UiT

Øvrige utvalg

I tillegg til nevnte styrer og utvalg velges det representanter til valgkomiteen, kontrollkomiteen og styret i fagforeningens sikringsfond. For spørsmål vedrørende disse komiteene ta kontakt med sekretariatet.