Høstkonferansen

Høstkonferansen er et halvdagsseminar som arrangeres årlig.

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse er et halvdagsseminar som arrangeres i oktober hvert år. Her tas det opp aktuelle samfunnsøkonomiske temaer.

Få faglig påfyll og ta en prat med andre som har samme interesse som deg. Det serveres mat og drikke etter den faglige delen, med mulighet for mingling med andre deltakere og eventuelt foredragsholdere.

Tidligere temaer har vært blant annet:

  • Klima og økonomisk vekst – komplentært eller motsetninger
  • Økonomenes rolle gjennom koronapandemien. Har samfunnsøkonomiske perspektiver fått gjennomslag
  • Fordeling i en verden i krise