Om samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomene er interesse- og arbeidstakerorganisasjon for deg som har høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole.

Samfunnsøkonomene er Norges eneste fagforening eksklusiv for samfunnsøkonomer. Samfunnsøkonomene har ca 3 400 medlemmer og er tilknyttet Akademikerne.

Kandidater med mastergrad eller høyere eksamen fra Norge eller utlandet kan opptas som medlemmer. Graden bør inneholde et rimelig antall emner i samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonomisk relaterte områder.

Samfunnsøkonomene er både en profesjons- og fagforening. Dette innebærer at Samfunnsøkonomene arbeider for deg i arbeidslivet og for fagets anseelse og innflytelse.

Gjennom Akademikerne, som til sammen organiserer 255 000 personer, har Samfunnsøkonomene en sterk stemme og påvirkningskraft.