Valutaseminaret

Valutaseminaret er et heldagsseminar som arrangeres årlig.

Samfunnsøkonomenes Valutaseminar er en dagskonferanse som arrangeres i januar/februar hvert år. Seminaret har lange tradisjoner, med helt sentrale aktører på talerstolen og i salen.

Det inviteres foredragsholdere fra blant annet andre land, offentlig og privat sektor til faglig utveksling og diskusjon om blant annet valuta, renter og finansiell stabilitet.

Det hele avsluttes med noe godt å spise og drikke, og hyggelig prat i tillegg til utdeling av dollartipset.

Tidligere temaer har vært blant annet:

  • Norsk økonomi og kriser
  • Rollefordelingen i økonomien i krisenes tid
  • Konkurranseevne

Valutaseminarkonferansen 2024 arrangeres torsdag 1. februar på Oslo Militære Samfund.
Tema for årets konferanse er «Økonomen og virkeligheten»

Denne gangen fokuserer vi på i hvilken grad økonomenes forståelse av verden, samt modellene og politikken vi anbefaler, er like treffende som vi ønsker. Programmet deles inn i tre bolker: (i) Økonomenes virkelighetsforståelse: Ser vi på de riktige tingene? Tar vi nok hensyn til eksternaliteter som er vanskelige å måle? Eller måler vi rett og slett helt feil ting?, (ii) Bruker vi de rette verktøyene (modelldiskusjon), og (iii) Anvendes eventuell innsikt på hensiktsmessig vis når faglige råd gjøres om til politikk.

Valutaseminaret er åpnet for alle og du kan melde deg på her. Her finner du også mer informasjon over innledere som kommer.