Valutaseminaret

Valutaseminaret er et heldagsseminar som arrangeres årlig.

Samfunnsøkonomenes Valutaseminar er en dagskonferanse som arrangeres i januar/februar hvert år. Seminaret har lange tradisjoner, med helt sentrale aktører på talerstolen og i salen.

Det inviteres foredragsholdere fra blant annet andre land, offentlig og privat sektor til faglig utveksling og diskusjon om blant annet valuta, renter og finansiell stabilitet.

Det hele avsluttes med festmiddag hvor det er mulighet for en avslappende og hyggelig prat og utdeling av dollartipset.

Tidligere temaer har vært blant annet:

  • Digitalisering av penger og finans- utfordringer og muligheter
  • Stabiliseringspolitikk og utfordringer knyttet til finansiell stabilitet
  • Hva skal vi lene oss mot når rentevåpenet er oppbrukt?