Valutaseminaret

Valutaseminaret er et heldagsseminar som arrangeres årlig.

Samfunnsøkonomenes Valutaseminar er en dagskonferanse som arrangeres i januar/februar hvert år. Seminaret har lange tradisjoner, med helt sentrale aktører på talerstolen og i salen.

Det inviteres foredragsholdere fra blant annet andre land, offentlig og privat sektor til faglig utveksling og diskusjon om blant annet valuta, renter og finansiell stabilitet.

Det hele avsluttes med noe godt å spise og drikke, og hyggelig prat i tillegg til utdeling av dollartipset.

Tidligere temaer har vært blant annet:

  • Norsk økonomi og kriser
  • Rollefordelingen i økonomien i krisenes tid
  • Konkurranseevne