Bli medlem

Som medlem av Samfunnsøkonomene har du tilgang på flere medlemsfordeler gjennom foreningen og dens samarbeidspartnere.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Send inn innmeldingsskjema her:

FØDSELSNUMMER*
FORNAVN*
ETTERNAVN*
E-POST*
SEKUNDÆR E-POST
MOBILNUMMER*
GATEADRESSE*
POSTNR*
POSTSTED*
ARBEIDSGIVER*
TELEFON ARBEIDSGIVER
ANSATT SIDEN*
STILLING*
EKSAMENSÅR*
UTDANNINGSSTED*
UTDANNINGSTITTEL/GRAD
KOMMENTAR
Ønsker papirutgave av Samfunnsøkonomen