Forskermøtet

Forskermøtet

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Forskermøtet for samfunnsøkonomer er en årlig konferanse over to dager som finner sted ved norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

Utvalgte forskere inviteres til å holde foredrag om aktuelle økonomiske temaer.

Presentasjon, muntlig og skriftlig, og diskusjon av nye forskningsarbeider innen økonomi. Den muntlige presentasjonen blir kommentert av en opponent og evt. diskutert av tilhørerne.

Forskermøtet har stor faglig betydning for norsk samfunnsøkonomisk forskning.

De neste forskermøtene arrangeres:
NTNU (Trondheim) 28. og 29 november 2024
NHH (Bergen) i november 2025