Medlemsfordeler

Som medlem av Samfunnsøkonomene får du gode forsikringstilbud, lav boligrente og andre rabattavtaler. Vi hjelper deg også med spørsmål om lønn, arbeidsvilkår og karriere.

Som medlem i Samfunnsøkonomene har du i tillegg til juridisk bistand, gunstige bank-og forsikringsavtaler og medlemsfordeler gjennom Akademikerne Pluss tilgang til lønns- ogkarriererådgivning og spennende kurs og konferanser. Det lønner seg å være medlem i Samfunnsøkonomene

Jan Inge Eidem, styreleder i Samfunnsøkonomene

Om våre medlemskap

Samfunnsøkonomene tilbyr flere typer medlemskap. Medflemsfordelene her gjelder for alminnelige medlemmer og studentmedlemmer. Reserverte medlemmer har færre medlemsfordeler. Mer om medlemsfordeler for reserverte finner du lenger ned på siden.

Studenter

Studenter har tilgang til de samme medlemsfordelene som alminnelige medlemmer til en sterkt redusert pris. Studentmedlemskap innebærer imidlertid noen begrensninger.

Reserverte medlemmer

Er du reservert medlem har du tilgang til

  • Medlemsfordeler knyttet til profesjonen, dvs. deltakelse på kurs/konferanser med rabattert pris
  • Gratis deltakelse på frokostmøter
  • Tidsskriftet Samfunnsøkonomen tilsendt 6 ganger i året.

Reserverte medlemmer har ikke tilgang til lønnsstatistikk, rådgivning, bank/forsikringstjenester eller nordisk gjestemedlemsskap.

Pensjonister

Ditt pensjonistmedlemsskap følger av den typen medlemskap du hadde da du var yrkesaktiv. Dette medfører bl.a. at tidligere ordinære medlemmer har tilgang til våre bank- og forsikringstjenester, mens tidligere reserverte medlemmer ikke har det.