Juridisk bistand

Samfunnsøkonomene hjelper deg dersom du har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår.

Vi i Samfunnsøkonomene vil i alltid sørge for at medlemmenes rett på juridisk bistand blir ivaretatt, og at medlemmene alltid vil få juridisk bistand i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan blant annet hjelpe deg med spørsmål om arbeidstid, omorganisering, arbeidskonflikt m.m. Juridisk rådgivning er gratis for alle medlemmer av Samfunnsøkonomene.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Samfunnsøkonomene gir juridisk bistand i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår. Hvis du skal inngå ny arbeidsavtale, det skjer endringer på jobb eller du må slutte i jobben – vi er her for deg.

Vi kan hjelp deg med juridiske spørsmål knyttet til dine lønns- og arbeidsvilkår. Dette strekker seg fra arbeidskontrakter til spørsmål rundt konkurranseklausuler og oppsigelse. Dersom vi mener det er nødvendig vil vi føre saken helt til domstolene. I så tilfelle vil Samfunnsøkonomene dekke alle saksomkostninger. Dette kan også omfatte motpartens saksomkostninger.

Samfunnsøkonomene har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

  • Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller forhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd.
  • Har du spørsmål om ditt ansettelsesforhold, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser? Konflikter og uenighet på arbeidsplassen? Vi gir deg råd og bistår deg i dialogen med arbeidsgiver om du ønsker det.
  • I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger lokalt på ditt arbeidssted. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Vår kompetanse

  • Unik kunnskap om samfunnsøkonomenes arbeidsmarked
  • Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
  • Solid forhandlingskompetanse

Ta kontakt med oss på post@samfunnsokonomene.no eller på telefon 90 86 75 20.

Retningslinjer for juridisk bistand

Les våre retningslinjer her. Disse regulerer blant annet noen begrensninger av juridisk bistand til studenter.