Juridisk bistand

Samfunnsøkonomene hjelper deg dersom du har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår.

Vi i Samfunnsøkonomene vil i alltid sørge for at medlemmenes rett på juridisk bistand blir ivaretatt, og at medlemmene alltid vil få juridisk bistand i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan blant annet hjelpe deg med spørsmål om arbeidstid, omorganisering, arbeidskonflikt m.m. Juridisk rådgivning er gratis for alle medlemmer av Samfunnsøkonomene. Trenger du bistand med noe som ikke gjelder arbeidsforholdet kan vi bistå med dette også.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Samfunnsøkonomene gir juridisk bistand i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår. Hvis du skal inngå ny arbeidsavtale, det skjer endringer på jobb eller du må slutte i jobben – vi er her for deg.

Vi kan hjelp deg med juridiske spørsmål knyttet til dine lønns- og arbeidsvilkår. Dette strekker seg fra arbeidskontrakter til spørsmål rundt konkurranseklausuler og oppsigelse. Dersom vi mener det er nødvendig vil vi føre saken helt til domstolene. I så tilfelle vil Samfunnsøkonomene dekke alle saksomkostninger. Dette kan også omfatte motpartens saksomkostninger.

Samfunnsøkonomene har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

  • Skal du signere kontrakt med ny arbeidsgiver eller forhandle kontrakt? Vi bistår gjerne med råd.
  • Har du spørsmål om ditt ansettelsesforhold, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser? Konflikter og uenighet på arbeidsplassen? Vi gir deg råd og bistår deg i dialogen med arbeidsgiver om du ønsker det.
  • I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger lokalt på ditt arbeidssted. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
  • Som medlem av Samfunnsøkonomene får du 3 timer gratis juridisk bistand til saker som ikke gjelder arbeidsforholdet. Les mer om hva du kan få hjelp til her.

Vår kompetanse

  • Unik kunnskap om samfunnsøkonomenes arbeidsmarked
  • Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
  • Solid forhandlingskompetanse

Ta kontakt med oss på post@samfunnsokonomene.no eller på telefon 90 86 75 20.

Retningslinjer for juridisk bistand

Les våre retningslinjer her. Disse regulerer blant annet noen begrensninger av juridisk bistand til studenter.