Kandidattreffet

Bli med på årets store arrangement for samfunnsøkonomistudenter!

Hva er kandidattreffet?

Kandidattreffet er et årlig treff for studentmedlemmer av Samfunnsøkonomene hvor de kan treffe relevant arbeidsgivere. På Kandidattreffet 2022 deltok over 100 studenter og 11 virksomheter.

Kandidattreffet starter med bedriftspresentasjoner av virksomhetene. Her vil du kunne få en rask oversikt over hva virksomhetene kan tilby under eller etter studiet.

Kandidattreffet består også av speed-intervjuer, case-løsning og spennende foredrag.

På årets Kandidattreff kan du treffe disse arbeidsgiverne:

 • Finansdepartementet
 • THEMA consulting group
 • PwC
 • Vista Analyse
 • Norges Bank
 • Statistisk sentralbyrå
 • Riksrevisjonen
 • Oslo Economics
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Departementene
 • Menon Economics
 • NVE
 • Jernbanedirektoratet (+ flere transportvirksomheter)

Kandidattreffet 2023

09.00
Registrering av studentene
09.30
Presentasjon av virksomhetene
10.20
Pause
10.35
Presentasjon av vikrsomhetene
11.35
Lunsj
12.30
Case med Finansdepartementet (gruppe 1). Stands, speed-intervjuer og CV-bilder (gruppe 2)
13.30
Case med Vista analyse (gruppe 2). Stands, speed-intervjuer og CV-bilder (gruppe 1)
14.30
Stands, speed-intervjuer og CV-bilder
15.30
Kahoot, CV-bilder og speed-intervjuer
15.45
Presentasjon av beste caseløsning

FAQ Kandidattreffet

Koster det noe å delta?

Hvem kan delta på Kandidattreffet?

Hvorfor burde jeg delta på Kandidattreffet?

Hvor lenge varer arrangementet?

Må jeg delta på speed-intervju?

Må man dekke alle reisekostnader selv?