Kandidattreffet

Bli med på årets store arrangement for samfunnsøkonomistudenter!

Hva er kandidattreffet?

Kandidattreffet er et årlig treff for studentmedlemmer av Samfunnsøkonomene hvor de kan treffe relevant arbeidsgivere. På Kandidattreffet 2022 deltok over 100 studenter og 11 virksomheter.

Kandidattreffet starter med bedriftspresentasjoner av virksomhetene. Her vil du kunne få en rask oversikt over hva virksomhetene kan tilby under eller etter studiet.

Kandidattreffet består også av speed-intervjuer, case-løsning og spennende foredrag.

På årets Kandidattreff kan du treffe disse arbeidsgiverne:

 • Finansdepartementet
 • THEMA consulting group
 • PwC
 • Vista Analyse
 • Norges Bank
 • Statistisk sentralbyrå
 • Riksrevisjonen
 • Oslo Economics
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Departementene
 • Menon Economics
 • NVE
 • Jernbanedirektoratet (+ flere transportvirksomheter)

FAQ Kandidattreffet

Koster det noe å delta?

Hvem kan delta på Kandidattreffet?

Hvorfor burde jeg delta på Kandidattreffet?

Hvor lenge varer arrangementet?

Må jeg delta på speed-intervju?

Må man dekke alle reisekostnader selv?