Kandidattreffet

Bli med på årets store arrangement for samfunnsøkonomistudenter!

Hva er kandidattreffet?

Kandidattreffet er et årlig treff for studentmedlemmer av Samfunnsøkonomene hvor de kan treffe relevant arbeidsgivere. Rett og slett en karrieredag, men kun for samfunnsøkonomistudenter! Det blir speed-intervjuer, dere får løse case-oppgaver, bedriftspresentasjoner og møte fremtidige arbeidsgivere på stand. Å delta er gratis, men eventet er kun åpent for våre studentmedlemmer.

Samfunnsøkonomene dekker din reise opp mot ulike satser basert på hvor i landet du reiser fra. Du finner satsene fra 2024 i FAQ-en nedenfor. Alle studentmedlemmer har dog lov til å søke om høyere reisestipend om det er nødvendighet for dette men søknaden må kommer inn i god tid før Kandidattreffet.

Kandidattreffet starter ofte med bedriftspresentasjoner av virksomhetene. Her vil du kunne få en rask oversikt over hva virksomhetene kan tilby under eller etter studiet. Senere vil du få muligheten til å møte dem på stand.

Du får muligheten til å ta CV-bilde og få generell CV hjelp av dyktige karriererådgivere. På Kandidattreffet får du også møte tidligere alumni som forteller om sin reise fra student til arbeidsliv.

På Kandidattreffet 2024 deltok over 100 studenter og 15 virksomheter.
I 2025 blir Kandidattreffet arrangert den 13.februar og vi ser frem til å ta imot alle våre studentmedlemmer.

På Kandidattreffet 2024 kunne du treffe disse arbeidsgiverne:

 • Finansdepartementet
 • THEMA consulting group
 • PwC
 • Vista Analyse
 • Norges Bank
 • Statistisk sentralbyrå
 • Riksrevisjonen
 • Oslo Economics
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Departementene
 • Menon Economics
 • NVE
 • Jernbanedirektoratet (+ flere transportvirksomheter)

Om du har tips til andre bedrifter du gjerne skulle ha møtt kan du sende disse til sara@samfunnsokonomene.no

Programmet for Kandidattreffet 2024

08.30
Registrering av studentene
09.00
Velkomst v Helga Bull (Generalsekretær i Samfunnsøkonomene)
09.10
Bedriftspresentasjoner: Presentasjon av virksomhetene. Speed-intervjuer.
10.00
Pause.
10.15
Bedriftspresentasjoner: Presentasjon av virksomhetene.
11.17-11.30
Chili Mobil- en av deres medlemsfordeler
11.30
Lunsj
12.00
Valgfri Caseoppgave med Finansdepartementet. Stands, speed-intervjuer og CV-bilder.
13.00
stands,speed-intervju og CV-bilder
14.30
Å arbeide som samfunnsøkonom v Robert Strauman, Fagdirektør i Nærings og fiskeridepartementet.
14.50
Naardic- en av deres medlemsfordeler!
15.05
5 tips til jobbsøkerprosessen med UiO Karriere.
15.30
Hva bør du tenke på før du signerer arbeidsavtalen?
15.50
Avslutning av dagen

FAQ Kandidattreffet

Koster det noe å delta?

Hvem kan delta på Kandidattreffet?

Hvorfor burde jeg delta på Kandidattreffet?

Hvor lenge varer arrangementet?

Må jeg delta på speed-intervju?

Må man dekke alle reisekostnader selv?