Vedtekter og styringsdokumenter

Styringsdokumenter og vedtekter for Samfunnsøkonomene. Vedtatt av generalforsamling

Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt, samt bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget og virke for fagets og utøvernes anseelse og innflytelse i samfunnet.  Samfunnsøkonomene skal arbeide aktivt for å ivareta medlemmenes økonomiske interesser og lønns- og arbeidsforhold.

Jan Inge Eidem, styreleder i Samfunnsøkonomene