Student

Studerer du samfunnsøkonomi?  Samfunnsøkonomene er i så fall interesseorganisasjonen for deg! Vi bistår deg gjennom studietiden og hele din karriere.

Hva får du ut av et medlemskap i Samfunnsøkonomene?

I tillegg får du tilgang til blant annet dette:

Mulighet til å påvirke din studiehverdag

Samfunnsøkonomene har studentgrupper på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU (Trondheim), NMBU (Ås) og BI Oslo. Som medlem har du mulighet til å delta i arbeidet til studentgruppene og påvirke deres agenda.

Kræsjkurs

Foreningen holder kræsjkurs på flere av studiestedene. Kræsjkurs er kveldskurs som behandler sentrale, eller vanskelige emner innenfor en fagkode.

Som medlem vil du bli oppdatert på hvor vi har kurs. Du kan også være med å påvirke hva slags kræsjkurs vi skal tilby.

Gode faglige tilbud

Foreningen holder høy aktivitet som arrangør av kurs og konferanser. Gjennom semesteret arrangeres det frokostseminarer som er gratis for alle medlemmer. Høstkonferansen, Forskermøtet og Valutaseminaret er det mest profilerte konferansene. Disse har godt oppmøte og interessante program. Studentmedlemmer får medlemspris på flere av disse konferansene.

Jobbsøkerkurs

Foreningen arrangerer jobbsøkerkurs på flere av studiestedene. Dette er kurs som behandler hvordan du best kan rigge deg til for å få jobb, og hvordan du skal gå frem.

Samlende forum

Som medlem får du tilgang til landets største nettverk av samfunnsøkonomistudenter og samfunnsøkonomer sysselsatt innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer. Her kan du bli inspirert til videre innsats på studiene og få nyttige tips til hvilken stilling og bransje du kan satse på.

Lurer du på hva som er riktig lønn for deg?

Samfunnsøkonomenes årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Lik oss gjerne på Facebook og Instagram for raske oppdateringer og nyheter.