Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Gi oss en studiestøtte å leve av!

Publisert: 25. september 2021 av Maria Sperre

Stuentlederne i Akademikerforeningen har gått sammen om å skrive en kronikk om studiestøtten. Les det her.

Gi oss en studiestøtte å leve av!

Debatt studiestøtte

Nasjida Noorestany, studentleder i Juristforbundet, på vegne av alle studentlederne i Akademikerforeningene.

Dagens studiestøtte er ikke til å leve av. De fleste studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene eller få hjelp hjemmefra. Det er hverken bra for oss eller samfunnet.

Se for deg at du jobber fulltid, men for å få økonomien til å gå rundt må du i tillegg ha en deltidsjobb. Slik er realiteten for mange av oss som studerer i dag, spesielt vi som bor i storbyer.

Dagens studiestøtte på 126.000 kroner i året strekker ikke til. Ifølge Sifos referansebudsjett, som er et minimumsbudsjett, bruker en student 10.500 kroner i måneden. Vi mener studiestøtten bør økes til 160.000 i året, som tilsvarer 1,5 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden.

For mange innebærer det å jobbe mye ved siden av studiene å måtte nedprioritere verdifull studietid. I verste fall vil det resultere i at færre vil fullføre på normert tid. Det er på mange måter et pluss å skaffe seg arbeidserfaring under studiene. Imidlertid er arbeidserfaringen lite verdt når den går på bekostning av tiden man burde ha brukt på studiene. Dessuten er det få studenter som klarer å finne relevante deltidsstillinger.

Studenter går en husleie i minus hver måned.

Vi ber ikke om fullfinansiering av studiene, men om muligheten til å kunne bruke litt mer tid på pensum og litt mindre tid på helge- og ettermiddagsjobben. For mange vil mer tid også bety at de får en raskere studieprogresjon.

Solberg-regjeringen har økt støtten fra ti til elleve måneder. Det var et skritt i riktig retning, men dessverre ikke nok.

En gjennomgang av partiprogrammene som Akademikerne har gjort viser at alle partiene på Stortinget ønsker å heve studiestøtten. Men det er styringspartiene som er vagest på hvor mye. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt vil øke støtten til minst 1,5 G – mens Høyre og Arbeiderpartiet ikke tør å tallfeste.

At alle har lik mulighet til å studere, uavhengig av bakgrunn, mener vi er en av de viktigste grepene for å motvirke sosiale forskjeller. Her har den nye regjeringen muligheten til å utjevne forskjellene. Grip den.