Studentleder:

Aurora Skagen, Studentrepresentant i Samfunnsøkonomenes styret har skrevet kronikk om heltidsstudenten i VG.