Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Jan Inge Aas Eidem gjenvalgt som leder av Samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomenes generalforsamling gjenvalgte enstemmig Jan Inge Aas Eidem som styreleder.

Jeg takker for tilliten, og ser frem til å ta fatt på en to-årsperiode med innsats til det beste for Samfunnsøkonomenes medlemmer

sier Eidem.

Han fremholder at foreningens styre vil arbeide for å fremme samfunnsøkonomifaget, samt å ivareta medlemmenes økonomiske og tariffmessige interesser.

Eidem, som også er styremedlem i Akademikerne, fremholder at samarbeid i Akademikerne-familien er viktig, både sentralt og lokalt. – Etter hvert vil vi nå igjen kunne ha en mer utadrettet virksomhet. Særlig ser jeg frem til å kunne møte studenter og medlemmer igjen, og da ikke bare på Teams.

Også øvrige styrerepresentanter ble gjenvalgt. Styret består av nestleder Trond Tørstad (leder av profesjonsutvalget), nestleder Christine Scharff (leder av tariffutvalget), Hege Torp, Marit Blegeberg Østmo, Thomas Gressnes, Marte Wæge Myklebust og studentrepresentant Aurora Skagen.

Styret ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer!