Fra studier til arbeidsliv

Overgangen mellom studier og arbeidsliv kan oppleves utfordrende. For mange vil det å komme seg ut i arbeidslivet innebære blod, svette og tårer, men husk at det alltid ordner seg! Samfunnsøkonomene har stort fokus på våre studentmedlemmer og ønsker at denne overgangen skal gå smertefritt for alle.

Som medlem av Samfunnsøkonomene er det en rekke medlemsfordeler som er lurt å benytte seg av i denne fasen av livet. Kanskje er du litt usikker på oppstillingen av en søknad? Eller kanskje du er usikker på hvordan man endrer CV etter ulike bedrifter? Samfunnsøkonomene tilbyr gratis karriererådgivning gjennom Karrierehuset. Dette inneholder en times rådgivning med sertifisert karriererådgiver og bistand til å utforme CV og søknad. Dersom du har ønske om mer hjelp, kan du kjøpe rådgivning til en redusert pris på 1 200 kr pr. time. Karrierehuset har adresse i Oslo, men du kan fortsatt benytte deg av dette tilbudet selv om du ikke bor i hovedstanden. Vi har en mindre pakke som innebærer tilbakemelding på jobbsøknad og CV over telefon eller e-post som er spesielt laget for våre studentmedlemmer.

Tiden går og du har nå fått et jobbtilbud. Den viktigste beskjeden vi kan gi til nyutdannede som er på vei inn i arbeidslivet et kanskje at det er helt vanlig å forhandle på lønn. Det er svært sjeldent en arbeidstaker trekker tilbake et tilbud på grunn av forhandlingene, men det er nå viktig at du setter deg inn i tallene og hva du kan spør om. Husk at du som medlem har tilgang på Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk. I vår statistikk kan du blant annet finne tall på begynnerlønn for våre medlemmer. Tallene kan brukes som en retningslinje for hva du kan forvente å tjene i din første jobb. Tallene kan også brukes som et forhandlingskort dersom tilbudet fra arbeidsgiver ligger under gjennomsnittet, men det er selvfølgelig forskjell mellom ulike arbeidsplasser.

Arbeidet vårt er noe av det viktigste vi har og vi tilbringer store deler av livet i arbeid. Hva gjør du hvis ting skjærer seg?

Juridisk bistand

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Arbeidet vårt er noe av det viktigste vi har og vi tilbringer store deler av livet i arbeid. Hva gjør du hvis ting skjærer seg?

Et av tilbudene til våre medlemmer er juridisk bistand, herunder gjennomgang og kvalitetssikring av arbeidskontrakt, samt tips og triks i lønnsforhandlinger. Vi ser på om arbeidskontrakten oppfyller lovens krav, men kan også vurdere om den oppstiller rettigheter som du bør ta med inn i vurderingen når du skal forhandle på lønnstilbudet. En slik rettighet kan typisk være rett til full lønn under sykdom og foreldrepermisjon. Vi kan også bistå dersom du opplever andre utfordringer i ditt arbeidsforhold.

Vi anbefaler også alle nyutdannede til å holde seg faglig oppdatert. Det vil ikke lengre bli gitt artikler hver uke som du må lese, dette må du nå selv stå for. Hold deg derfor faglig oppdatert med fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen som formidler økonomisk forskning og oppdatering innen det samfunnsvitenskapelige feltet i Norge.

Du er hjertelig velkomment til å ta kontakt med Samfunnsøkonomenes sekretariat ved spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår.

Vi kan gi deg råd om intervju, CV, kontrakt, lønn og andre tips som kan være gode å ha med seg når du skal begynne å søke jobb.