Tillitsvalgte
Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Hvordan bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt i Samfunnsøkonomene er du en viktig ressurs for foreningen. Tillitsvalgte er bindeleddet mellom arbeidsgiver og medlemmene og foreningen. Å være tillitsvalgt er en verdifull erfaring å ta med seg videre i karrieren.
Publisert: 15. juni 2022 av Maria Sperre

De tillitsvalgte er svært viktige for foreningen. Som tillitsvalgt er du de ansattes talsperson. Tillitsvalgte får mulighet til medvirkning på arbeidsplassen og innsikt i viktige prosesser i virksomheten.

Å være tillitsvalgt kan være utfordrende, men vervet gir deg også verdifull kompetanse og erfaring. Et verv som tillitsvalgt i foreningen kan være med på å utvikle seg videre i karrieren din.

Hvem er tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Er du usikker på hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass? Dersom du har en lokal representant fra Samfunnsøkonomene på din arbeidsplass kan du logge inn på mine sider for å se hvem dette er.

På noen arbeidsplasser har ikke Samfunnsøkonomene en egen tillitsvalgt men er representert av andre Akademiker-tillitsvalgte. Dersom du ønsker informasjon om hvem som er Akademiker-tillitsvalgt på din arbeidsplass kan du ta kontakt med din arbeidsgiver. Arbeidsgiver samarbeider som regel tett med de tillitsvalgte og skal derfor ha god oversikt over hvem som er de lokale representantene.

Dessverre er det ikke på alle arbeidsplasser at Samfunnsøkonomene har egne tillitsvalgte. Vi er hele tiden opptatt av å rekruttere nye tillitsvalgte.

Hvordan velges tillitsvalgte på arbeidsplassen?

Tillitsvalgte velges som utgangspunkt av og blant Samfunnsøkonomenes medlemmer på arbeidsplassen i et medlemsmøte. 

For å bli valgt kreves simpelt flertall av avgitte stemmer. Valg av tillitsvalgte kan også gjennomføres per e-post der det av praktiske årsaker er nødvendig. Dersom du ønsker mer informasjon og bistand til gjennomføring av valget kan du kontakte oss på e-post post@samfunnsokonomene.no

Avtroppende tillitsvalgte har ansvar for at det gjennomføres valg før den tillitsvalgte slutter i rollen. 

Informasjon om endringer av tillitsvalgte sendes til arbeidsgiver og til Econa sentralt post@samfunnsokonomene.no

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Her er 5 gode grunner til å påta seg vervet

  • Tillitsvalgte blir godt kjent med virksomheten og ledelsen
  • Tillitsvalgte får unik erfaring med ulike former for samhandling
  • Tillitsvalgte lærer argumentasjonsteknikk og får forhandlingserfaring
  • Tillitsvalgte får opplæring og erfaring med lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område
  • Rollen som tillitsvalgt kan gi nyttig erfaring for videre karriereutvikling.