Sektor og tariff

Samfunnsøkonomene ivaretar medlemmenes interesser i ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold i offentlig og privat sektor. Dette skjer i nært samarbeid med foreningens tillitsvalgte.

Samfunnsøkonomene er part i både hovedavtaler og hovedtariffavtaler i offentlig sektor, samt enkelte steder i privat sektor. Med offentlig sektor menes virksomheter i statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor.

Samfunnsøkonmene har også tariffavtaler i virksomheter tilknyttet Spekter og enkelte virksomheter tilknyttet Virke og KA (Kirkens Arbeidsgiverforening).

Du kan lese mer om ditt sektorområde i lenkene nedenfor.

Usikker på hvilken sektor du tilhører?

Stat eller spekter?

Flere foretak som helt eller delvis er eid av staten er medlem av Spekter. Eksempelvis er Norges Bank, Statnett, Bane NOR, VY og alle helseforetakene medlem av Spekter. Foretak som er medlem av Spekter er ikke bundet av tariffavtalene Samfunnsøkonomene har med staten. Disse foretakene er heller bundet av avtaler som vi har med Spekter. Samfunnsøkonomene har gjennom Akademikerne og SAN både hovedavtale og A-del tariffavtaler med Spekter.

Hvem er medlem av KS?

Alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune, er medlem av KS. Interkommunale virksomheter er som hovedregel medlem av KS bedrift. Samfunnsøkonomene har tariffavtale med både KS og KS bedrift.

Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av forhandlingene i KS. Samfunnsøkonomene har tariffavtale med Oslo kommune.

Privat sektor

I privat sektor er det stor variasjon. Vi har noen tariffavtaler i virksomheter som er medlem av NHO/Abelia og Virke.

Vi ønsker å hjelpe til å opprette flere tariffavtaler i privat sektor. Dersom du ønsker å opprette en tariffavtale lokalt, ta gjerne kontakt med sekretariatet for bistand med dette.