Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 9 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Frokostmøte 21. april og 13. mai i Oslo

15. april 2015

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo 21. april og 13. mai  
Les mer

Tariffoppgjøret 2015

9. april 2015

Mandag 20. april åpner årets lønnsoppgjør med forhandlingsstart for statlig sektor. Spekter helse-området følger etter 22. april, mens KS-området og Oslo kommune starter henholdsvis 23. og 24. april. Tariffoppgjøret 2015 er et såkalt mellomoppgjør.
Les mer

Professor i samfunnsøkonomi vinner faglitterært forfatterstipend 2014

26. mars 2015

Professor i samfunnsøkonomi, Steinar Holden, har vunnet faglitterært forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Les mer

Gravide diskrimineres i arbeidslivet

4. mars 2015

Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Det viser Norges første store undersøkelse om opplevd diskriminering blant gravide og foreldre i permisjon.
Les mer

Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken

26. januar 2015

Akademikerne og Samfunnsøkonomene deltar ikke i den varslede politiske streiken 28. januar mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Vi vil heller intensivere arbeidet overfor politikerne på Stortinget...
Les mer

Viktig å redusere langvarig bruk av midlertidige stillinger

26. januar 2015

Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting.
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: