Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 9 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Viktig å redusere langvarig bruk av midlertidige stillinger

26. januar 2015

Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting.
Les mer

Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken

26. januar 2015

Akademikerne og Samfunnsøkonomene deltar ikke i den varslede politiske streiken 28. januar mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Vi vil heller intensivere arbeidet overfor politikerne på Stortinget...
Les mer

Er du eks-forsker?

14. januar 2015

Forskningsrådet vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei. Hvis du er blant dem som har forlatt en forskerkarriere, oppfordrer Forskningsrådet deg til å fortelle om det i en stor europeisk undersøkelse.
Les mer

Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 2015

13. januar 2015

Norges Bank, IMF og ECB kommer, i tillegg til finansminister Siv Jensen og en rekke profilerte økonomer fra inn- og utland. Kommer du?  
Les mer

Nye bank- og forsikringstilbud fra 1.1.2015

12. januar 2015

Medlemmer i Samfunnsøkonomene har tilgang til meget gunstige tilbud på bank- og forsikringsprodukter.

Les mer

Frihet i arbeidet – motivasjon og mestring eller stress og plage?

6. januar 2015

Vanligvis har frihet og høy grad av kontroll i arbeidet blitt sett på som et gode, og kilde til motivasjon og trivsel. Men kan det tenkes at mye frihet og selvledelse kan være en belastning for arbeidstakere? Forskere ved IRIS undersøker dette i et prosjekt finansiert av Sykefraværsprogrammet i Forskningsrådet. Nå skal de intervjue sykmeldte.
Les mer

Frokostmøte i Oslo 28.november

17. november 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: "Harde tider. Det nye arbeidslivet i Europa"
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: