Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 9 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Nye og bedre betingelser på lån gjennom Samfunnsøkonomene

8. april 2014

Gjennom Samfunnsøkonomene får du nå nye og bedre betingelser på boliglån i DNB. Her får du også gode tilbud på forsikringer. Se detaljene her.
Les mer

Frokostmøte i Oslo 29.april

11. april 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: Hvordan hindre alvorlige klimaendringer?
Les mer

Hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune

8. april 2014

- Det er helt nødvendig med et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune, ikke minst for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dagens politikk fører til at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen da årets hovedtariffoppgjør i kommunen ble innledet i dag.
Les mer

Hovedtariffoppgjøret i staten åpnet.

7. april 2014

Akademikerne vil at partene sentralt skal fastsette den økonomiske rammen for oppgjøret, mens partene lokalt skal stå for fordelingen. I tillegg til mer lokal handlefrihet, må tariffavtalen forenkles.
Les mer

Årets lønnsoppgjør i KS startet i dag

3. april 2014

For Akademikernes medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte kommune, fylkeskommune, kommunale virksomhet. For lektorene fastsettes lønn i hovedsak sentralt. Akademikernes hovedkrav i oppgjøret i kommunal sektor er at lektorene skal forhandle lønn på samme måte som øvrige akademikergrupper
Les mer

Presentasjonen fra Frokostmøte 02.04.2014

2. april 2014

Her er presentasjonen fra Frokostmøte om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014
Ler mer

Frokostmøte i Oslo 2.april

19. mars 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et nytt frokostmøte i Oslo. Tema: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 – endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU)
Les mer
  • Medlemsportalen
  • Annonser:

  • uten navn
  • 1263987831logo5