Logg inn: mine sider

Samfunnsøkonomen

Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift for aktuelle samfunnsøkonomiske  spørsmål. Tidsskriftet kommer ut 9 ganger i året.

Påmelding til konferanser

  • Siste nyheter

Professor i samfunnsøkonomi vinner faglitterært forfatterstipend 2014

26. mars 2015

Professor i samfunnsøkonomi, Steinar Holden, har vunnet faglitterært forfatterstipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi.
Les mer

Gravide diskrimineres i arbeidslivet

4. mars 2015

Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Det viser Norges første store undersøkelse om opplevd diskriminering blant gravide og foreldre i permisjon.
Les mer

Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken

26. januar 2015

Akademikerne og Samfunnsøkonomene deltar ikke i den varslede politiske streiken 28. januar mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Vi vil heller intensivere arbeidet overfor politikerne på Stortinget...
Les mer

Viktig å redusere langvarig bruk av midlertidige stillinger

26. januar 2015

Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting.
Les mer

Er du eks-forsker?

14. januar 2015

Forskningsrådet vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei. Hvis du er blant dem som har forlatt en forskerkarriere, oppfordrer Forskningsrådet deg til å fortelle om det i en stor europeisk undersøkelse.
Les mer

Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 2015

13. januar 2015

Norges Bank, IMF og ECB kommer, i tillegg til finansminister Siv Jensen og en rekke profilerte økonomer fra inn- og utland. Kommer du?  
Les mer
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: