Forhandlingskurs for tillitsvalgte i staten 2024

Tillitsvalgt

Bilde av Helsinki i strålende sol
Dato 28. aug - 30. aug
Sted Finland
Scandic Simonkettã
Påmeldingsfrist 20. mai
Påmelding er avsluttet

Tidspunkt: 28.-30. august 2024
Sted: Helsinki, hotel Scandic Simonkettä

Samfunnsøkonomene arrangerer sammen med Psykologforeningen, Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Arkitektenes Fagforbund, Norsk Lektorlag og Farmaceutene felles forhandlingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor. Kurset holdes i Helsinki over tre dager høsten 2024.

Målgruppe:
Tillitsvalgte i statlig sektor

Fagområde:
Tariff, Forhandlinger

Kursbeskrivelse:
Forhandlingskurset er beregnet på tillitsvalgte i statlig sektor som har deltatt på grunnkurs og/eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen. Kurset gir en gjennomgang av de viktigste lønnsforhandlingsbestemmelsene og forhandlingsteknikk. Hovedtyngden av kurset ligger på et forhandlingsspill hvor deltakerne deles opp i grupper og coaches gjennom «reelle» lokale forhandlinger, med en fiktiv statlig arbeidsgiverpart og arbeidstakerpart i ulike foreninger.

Dette er den perfekte oppladningen til høstens lokale forhandlinger.

Det blir også god mat, og muligheter til å sosialisere med andre tillitsvalgte, både fra egen forening og fra andre Akademikerforeninger.

Praktisk informasjon

Overnatting:
Vi har bestilt overnatting fra onsdag til fredag med enkeltrom til alle deltakere. Dere skal derfor ikke bestille hotellrom selv. Overnatting og felles måltider under konferansen dekkes av foreningen. Utgifter til bar, minibar, ekstra opphold etc dekkes av deltakeren selv.

Dere skal altså IKKE reservere rom direkte med hotellet for perioden 28.- 30.august 2024. Eventuelle overnattinger utover dette må bestilles og betales direkte med hotellet. Vi har dessverre ingen avtale med hotellet om pris for ekstra overnattinger.

Det forutsettes at deltakere overnatter på hotellet og deltar på kursets sosiale del, herunder felles middager. Det er ikke anledning til å ha med ledsager under kursdagene.

Nødvendig ekstra overnatting på Gardermoen eller Helsinki kan dekkes dersom det ikke er mulig å reise på onsdag eller på fredag.

Reise:
Vi anbefaler disse flyvningene;
Finnair fly fra Oslo kl 08.35 og Finnair fra Helsinki kl 16.10

Det er anledning til å ha et lengre opphold, dersom man ønsker dette. Men da blir hotelloppholdet dekket av egen lommebok.

Alle reiseutgifter blir dekket av din primærforening mot innsending av reiseregning. Foreningen dekker billigste reisemåte, med de begrensninger som er nevnt ovenfor. Reiseregningsskjema vil bli sendt ut med bekreftelsen. Husk å ta vare på kvitteringene for å søke om refusjon.

Du vil få beskjed om hvordan du skal gå frem for å bestille reisen når du har fått bekreftelse på din påmelding. Du får bekreftelse på din deltagelse etter påmeldingsfristen har gått ut.

Frister:
Påmeldingsfristen er 20. mai. Dette er også kanselleringsfristen. Om du melder deg på, og finner ut at du IKKE kan være med likevel må du melde deg av innen 4. juni 2024. Melder du deg av noe senere enn dette, må du selv dekke kostnadene for fly og hotell. 

Samfunnsøkonomene dekker alle kostnader ved kurset. Herunder flyreiser, hotell, måltider i henhold til programmet, samt transport mellom flyplass og hotell onsdag og fredag. Som tillitsvalgt har du som hovedregel rett til fri med lønn for å delta på kurset. 

FAQ:
Avmelding/hva skjer hvis jeg likevel ikke kan delta?
Dersom du er påmeldt et arrangement, men det oppstår forhold som hindrer deg fra å delta, er det viktig at vi får beskjed så raskt som mulig. Ved tidlig beskjed vil vi forsøke å nedjustere/avbestille måltider, overnattinger, mv, og på den måten holde kostnader nede.

Gi oss derfor beskjed om:
            – Hvilket kurs det gjelder
– Hvorfor du ikke kan delta
Send e-post til: Sara Åsatun på sara@samfunnsokonomene.no

Ved manglende oppmøte, eller sen avmelding forbeholder vi oss retten til å fakturere påløpte kostnader.

Rett til fri med lønn

Grunnkurset er en del av tillitsvalgtopplæringen. Deltakelse gir rett til fri med lønn i henhold til bestemmelsene i hovedavtalen i staten § 38 for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte. Dersom du opplever at arbeidsgiver ikke ønsker å gi permisjon ber vi om at du tar kontakt med oss på randi.munkeby@samfunnsokonomene.no