Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2024

Dato 25. sep
Sted Litteraturhuset, Oslo
Adresse
Påmeldingsfrist 18. sep

Perpektivmeldingen: Bortkastet planoptimisme eller nyttig veiviser

Høstkonferansen tar i år for seg Perspektivmeldingen 2024 – arvesølvet fra de store planøkonomene og samfunnsøkonomifagets norske pionerer. Årets konferanse retter et kritisk blikk på meldingen: Holder den mål som nyttig veiviser for samfunnet eller er den blitt en politisk pliktøvelse? Er temaene treffende og definerende for vår tids økonomiske hodebry, eller vil gjentagende messing av økonomiske dommedagsprofetier møte døve ører?

Temaet blir diskutert av flere spennende innledere som Kjersti Næss Torstensen, Finansdepartementet, Linda Nøstbakken, SSB, Gisle Natvik, BI, Aksel Braanen Sterri, OsloMet og tenketanken Langsikt og Ådne Cappelen, SSB.

Arrangement avsluttes rundt kl 2030 – men sammenkomsten fortsetter til 2100.

Deltakerpriser for årets konferanse er:

Medlemmer: 1200kr
Ikke-medlemmer: 1600kr
Studentmedlemmer: 300kr

Mvh Programkomiteen,

Ingrid Hjort, Richard Ragnarsøn og Haakon Vennemo