Tidsskriftet Samfunnsøkonomen

Det vil snart komme en endring i forbindelse med utsendelse av tidsskriftet Samfunnsøkonomen.

Fra og med 2023 vil digital distribusjon blir standard for tidsskriftet Samfunnsøkonomen. Alle som ønsker å få tidsskriftet sendt per post vil måtte be spesielt om å fortsette med dette. Tidsskriftet vil som tidligere være tilgjengelig digitalt på Samfunnsøkonomenes nettside.

Nærmere informasjon om dette kommer senere.