Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Samfunnsøkonomenes medlemsundersøkelse – våre tiltak

Publisert: 17. juni 2022 av Maria Sperre

I mars i fjor gjennomførte Samfunnsøkonomene en medlemsundersøkelse. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge medlemmenes kjennskap, bruk og tilfredshet med medlemskapet og medlemstilbudene i Samfunnsøkonomene. Undersøkelsen ble distribuert via e-post til alle medlemmer (unntatt de reserverte), inklusive studenter og pensjonister. Det var 34 prosent som svarte. Undersøkelsen viste at de aller fleste medlemmer er fornøyd med medlemskapet i Samfunnsøkonomene.

Det oppgis at hovedårsakene til å bli medlem er at mange opplever det som prinsipielt viktig å være fagorganisert, at det gir gode medlemsfordeler, gir profesjonstilhørighet og man kan få juridisk bistand i arbeidssituasjonen hvis man trenger det.

Medlemmene har god kjennskap til tidsskriftet Samfunnsøkonomen, vår årlige lønnsstatistikk og bank- og forsikringstilbudet. Det fremkom også at juridisk bistand, lønnsstatistikk, bankavtalen, forsikringsavtalen og tidsskriftet er de medlemstilbudene som er viktigst.

Våre prioriteringer

Vi har vært opptatt av å følge opp dette gjennom våre prioriteringer. Sekretariatet har en aktiv oppfølging av Akademikerne pluss som fremforhandler bank- og forsikringsavtalene. Nyheter og påminnelser om tilbudene blir det derfor jevnlig informert om i våre nyhetsbrev. Av de 13 akademikerforeningene, er det nå Samfunnsøkonomene som har størst andel av medlemmene som benytter seg av bankavtalen.

Bistand i forbindelse med arbeidsforhold er viktig. I den forbindelse er de lokale tillitsvalgte en viktig aktør. Sekretariatet og Tariffutvalget har derfor utarbeidet en god veileder for våre tillitsvalgte og gjort denne tilgjengelig på våre nettsider. Veilederen har blitt tatt godt imot og har blitt et viktig redskap. Spesielt for nye tillitsvalgte som har behov for oversikt over temaet. I tillegg kjører vi kurs for tillitsvalgte slik at de er bedre rustet til å ivareta rollen på vegne av medlemmene lokalt.

Tidsskriftet er godt kjent og blir mye brukt

Vi fikk en del tilbakemeldinger om at det var ønskelig med litt mer «lettere» stoff. Samtidig viser undersøkelsen at det er ønskelig at tidsskriftet opprettholdes som et viktig fagtidsskrift hvor man kan publisere. I dialog med redaktørene har vi derfor valgt å opprettholde profilen på tidsskriftet, da med innslag av intervjuer. I Profesjonsutvalget jobber vi stadig med spørsmål om hvordan vi skal tilrettelegge tilbudene for å komme nærmere medlemmene våre med relevant informasjon og fagstoff. Til høsten vil dere kunne se litt flere nyanser av dette i våre digitale kanaler – nettsiden og i sosiale medier.

Det er ønsket at våre faglige arrangementer kan gjøres tilgjengelig for flere. Medlemmene bor spredt utover landet og det er ikke alltid like enkelt å delta fysisk. Vi har derfor begynt å gjøre arrangementene tilgjengelig digitalt. Enten som streaming og/eller som opptak. Dere kan nå finne opptak av flere arrangementer på nettsidene. Dette kommer vi til å fortsette med.

Nettsiden vår var det ikke alle som var så fornøyd med. Vi satte derfor i gang et arbeid med å utvikle denne. Sekretariatet er nå i innspurten og vi håper at vi snart kan lansere de nye nettsidene med god informasjon og bedre funksjoner.

Vi vil takke alle som svarte på undersøkelsen. Informasjonen dette ga oss har vært svært viktig i våre prioriteringer og retningsvalg.