Utsatt frist i statlige lokale forhandlinger

Fristen for årets lokale forhandlinger er utsatt fra 31. oktober til 30. november.
Publisert: 30. september 2022 av Maria Sperre

Beslutningen er tatt av sentrale parter. Vi vil likevel oppfordre til å komme i gang med prosessen og ferdigstille så raskt det lar seg gjøre innenfor forsvarlige rammer.

Utsettelsen skyldes at man har mottatt et stort antall søknader om utsettelse av fristen. Søknadene om utsettelse skyldes hovedsakelig implementering av ny HTA, og da særlig de to nye lønnsstigene. I tillegg er det kartleggingen av hvilken avtale de uorganiserte skal ha i den enkelte virksomhet.

Samfunnsøkonomene ønsker alle lykke til med forhandlingene, og oppfordrer samtidig til å ta kontakt med oss i sekretariatet om behov.