Oppfordrer tillitsvalgte og arbeidsgivere til å finne gode løsninger lokalt

Dette er tiden for å være konstruktive. Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, oppfordrer Akademikernes forhandslingsledere i stat, kommune og helsesektoren.

Forslaget til koronalov innebærer at regjeringen kan tilsidesette eksiterende lover for å løse viktige samfunnsoppgaver i tiden som kommer. Dette vil blant annet kunne gjelde utvidelse av arbeidstid. I offentlig sektor har partene sentralt inngått avtaler som åpner for stor grad av fleksibilitet i staten, kommunene og i sykehusene. Innenfor disse rammene er det nå oppgitt lokale parter å inngå avtaler og finne løsninger som ivaretar både de ansatte og oppgavene arbeidsplassen er nødt til å løse.

Vi er i en ekstraordinær situasjon, og alle må bidra. Vi skal lykkes med å ta vare på de syke og de eldre, vi skal sørge for at de mange tusen permitterte skal få utbetalt penger fra NAV og opprettholde trygge tjenester til befolkningen. Samarbeid, viljen til å strekke seg litt lenger – og å klarer å bruke all den kompetansen som finnes blir avgjørende

Leder for Akademikerne stat, Anders Kvam, leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen, og leder for Akademikerne helse, Rune Frøyland

Akademikernes tre forhandlingsledere oppfordrer tillitsvalgte til å vise fleksibilitet og inngå lokale avtaler med arbeidsgiver- innenfor de sentrale rammene som enhver tid gjelder.

Dette er tiden for å være konstruktive og løsningsorienterte, og tillitsvalgte har et stort ansvar for å være med å finne løsninger. Vi forventer det samme av arbeidsgivere. Det er viktigere enn noen gang at ledere tar med de tillitsvalgte på reelle drøftinger og bidrar til den dugnadsånden vi ser i befolkningen

sier forhandlingslederne

Neste uke møter Akademikernes leder Kari Sollien og de andre partene i arbeidslivet regjeringen i Arbeidstlivs- og pensjonspolitisk råd. Da vil behovet for å bruke den nye koronaloven for å sikre for eksempel bemanning på sykehjem eller nok saksbehandlere i NAV diskuteres.

Den norsk modellen og partsamarbeidet er en de store fortrinnene landet vårt har. Vi har tro på at tillitsvalgte og ledere klarer å finne så gode løsninger at regjeringen ikke trenger koronaloven på arbeidslivsfeltet. Offentlig sektor, og store deler av privat sektor med tariffavtaler, har veldig gode forutsetninger for å få dette til,

sier Kavm, Birkenhagen og Frøyland