Åpner for mer overtid i kommunesektoren

Publisert: 23. mars 2020 av Maria Sperre

Situasjonen landet er midt oppi tilsier ekstraordinære grep, grep som innebærer å se nærmere på hvordan arbeidstid kan benyttes på best mulig måte, tilpasset de ulike situasjonene kommunene står overfor. Behovet for ekstraarbeid for en rekke grupper er nødvendig for å kunne opprettholde den sentrale infrastrukturen, tilpasset både de ansatte og kommunen. Slik vil alle parter kunne ta sitt ansvar og bidra på best mulig måte i tiden fremover.

Leder av Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.

På grunn av situasjonen med korona har partene i kommunesektoren blirr enige om å midlertidig utvide rammene for når og hvor mye det er lov å jobbe.

Partene av situasjonen med korona har partene i kommunesektoren blitt enige om å midlertidig utvide rammene for når og hvor mye det er lov å jobbe.

Partene er tydelige på at de ansatte skal ivaretas, slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der i trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester. Det skal være gode og åpne prosesser der ledere involverer tillitsvalgte.

Avtalen gjelder i 26 uker, og kan sies opp med én måneds varsel fra hver av partene.

Under følger en oversikt over mulighetene for overtid som nå er midlertidig vedtatt. Disse rammene gjelder også for KS Bedrift:

  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer eller til vaktens avslutning, der overtidsarbeidet dekker vakten før eller etter arbeidstakers ordinære vakt.
  • Samlet arbeidstid den enkelte uke skal ikke overstige 54 timer.
  • Samlet gjennomsnittlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1.januar 2020.

Etter drøftninger med tillitsvalgte kan følgende benyttes:

  • Samlet arbeidstid skal ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke.
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 25 timer i løpet av sju dager.