Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Nytt styre i Samfunnsøkonomene

Den 24. juni ble Samfunnsøkonomenes generalforsamling avholdt digitalt.

På generalforsamlingen ble det blant annet valgt nytt styre for foreningen. Jan Inge Eidem ble gjenvalgt som styrets leder.

Jeg vil takke for tilliten av å bli gjenvalgt som leder og ser frem til å ta fatt på en ny styreperiode,

meddeler Jan Inge Eidem

For øvrig består det nye styret av Trond Tørstad, Christine Scharff, Thomas Gressnes, Hege Torp, Marte Wæge Myklebust, Marit Blegeberg Østmo og studentrepresentant Aurora Skagen. Vi gratulerer de valgte og ønsker dem lykke til med tillitsvervet.