Samfunnsøkonomen nr 2/2020 – Tema: Koronakrisen

Samfunnsøkonomen nr 2 2020 er et temanummer om Koronakrisen.

Samfunnsøkonomen og gruppen «Koronavirus og Norsk Økonomi» arrangerer en webinarserie der norsk økonomer presenterer analyser av hvordan koronakrisen påvirker norsk økonomi. Foredragene er i hovedsak basert på artikler som publiseres om dette temaet i Samfunnsøkonomen.

Hele nummeret kan leses her:

For foredragene kan du gå inn her.