Foto CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Hvordan kan tillitsvalgte sørge for rekruttering?

Tillitsvalgte er en av foreningens viktigste rekrutteringskilder. Vi er avhengig av aktive lokale tillitsvalgte for å sikre at foreningen vokser. Her er noen råd som tillitsvalgte kan bruke i rekrutteringsarbeidet.

Tillitsvalgte må være synlige på arbeidsplassen

Kanskje det viktigste du kan gjøre for å bidra til rekruttering som tillitsvalgt er å være synlig på arbeidsplassen. Tillitsvalgte bør oppleves som en tillitsperson. Det bør være enkelt å henvende seg til tillitsvalgte, og som tillitsvalgt bør man tilstrebe ha en åpen og hyggelig tone med alle på arbeidsplassen.

Vi i sekretariatet opplever med jevne mellomrom at medlemmer kontakter oss for å forhøre seg om hvem som er tillitsvalgt på deres arbeidsplass. Dersom det er mulig anbefaler vi at lokale tillitsvalgte finner ordninger slik at informasjon om hvem som har tillitsverv kan formidles lokalt. Enkelte steder er slik informasjon for eksempel tilgjengelig på virksomhetens intranett.

Medlemsmøter

En annen måte å være synlig på er ved å arrangere medlemsmøter lokalt. I Samfunnsøkonomenes retningslinjer for lokale grupper står det at lokale grupper kan få støtte til lokale arrangementer. Sekretariatet stiller også gjerne opp som foredragsholdere dersom dette er ønskelig.

Kanskje medlemmene har spørsmål i forkant av den årlige lønnsamtalen med arbeidsgiver, eller kanskje det er ønskelig med en innføring i tariffavtalen som gjelder på arbeidsplassen? Vi i sekretariatet har dyktige rådgivere som stiller opp!

Sekretariatet stiller gjerne opp på lokale medlemsmøter. Vi ønsker å være tilstede for våre medlemmer og gjennom deltagelse på medlemsmøter får vi innsikt i hva medlemmene våre er opptatt av. Det er alltid spennende og nyttig.

Sigurd Løkholm, Generalsekretær i Samfunnsøkonomene

Stå på stand

En annen måte man som tillitsvalgt kan sørge for å være synlig er ved å stå på stand.

Samfunnsøkonomene har rollup som vi låner ut til tillitsvalgte som ønsker å stå på stand

Samfunnsøkonomene har også mulighet til å dekke kostnader i forbindelse med stand. Ønsker dere for eksempel å dele ut kaffe når medlemmene kommer på kontoret? Her er det kun kreativiteten som setter grenser.

Få oversikt over medlemsmassen

En viktig oppgave for lokale tillitsvalgte er å holde oversikt over medlemsmassen lokalt. Tillitsvalgte har tilgang på slike oversikter på mine sider.

I tillegg til å ha oversikt over egen medlemsmasse oppfordrer vi tillitsvalgte til å ha oversikt over hvem som er uorganisert på arbeidsplassen. Er det noen som er uorganisert som burde vært med i foreningen? Ta gjerne en hyggelig prat med vedkommende over kaffe. Kanskje verver du et nytt medlem til foreningen?

Videre kan det være en god idé for tillitsvalgte å skaffe seg oversikt over nyansettelser i virksomheten. Dette er viktig slik at man fanger opp dersom den nyansatte allerede er medlem, og kanskje har glemt å registrere overgang til ny arbeidsgiver på mine sider.

Det er også en fin anledning til å fortelle den nyansatte litt om hvordan Samfunnsøkonomene arbeider lokalt med å ivareta medlemmenes interesser. Dersom den nyansatte har byttet tariffsektor har vedkommende også gjerne behov for en kort innføring i hvilke ordninger som gjelder på den nye arbeidsplassen.

I mange virksomheter sender også tillitsvalgte ut en kort e-post om foreningen til nyansatte. Ønsker du bistand til utforming av slik e-post? Ta gjerne kontakt med sekretariatet.

Trenger dere profileringsartikler?

Samfunnsøkonomene har mange ulike profileringsartikler som vi gjerne deler ut til tillitsvalgte og medlemmer. Tillitsvalgte kan enten komme innom kontoret vårt i Oslo sentrum, eller sende oss en henvendelse for å få oversendt profileringsartikler.

Vi har blant annet handlenett, vannflasker, penner, markeringstusj, kopper og reflekser. Utdeling av profileringsartikler til medlemmer på arbeidsplassen kan også være med på å synliggjøre foreningen.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Hjelp fra sekretariatet

Samfunnsøkonomenes sekretariat er her for å bistå tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å synliggjøre foreningen på sin arbeidsplass.