Enighet i mekling – Ingen streik for Akademikerne

Publisert: 31. mai 2021 av Maria Sperre

Forrige uke ble det gjennomført mekling i statlig og kommunal sektor. Meklingene endte i enighet for Akademikerne, og det blir således ingen streik i hverken statlig eller kommunal sektor.

Mekling i staten

Leder av Akademikerne Stat, Kari Tønnessen uttalte i etterkant av meklingen at «Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør». 17 timer på overtid ble Staten og Akademikerne enige om en ramme på linje med resultatet i privat sektor. Enigheten innebærer at det settes av 3,35 prosent til lokale, kollektive forhandlinger med virkningsdato 1. mai i år. Samfunnsøkonomene er glade for at det er en såpass god avsetning til lokale, kollektive forhandlinger ettersom vi mener at arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass er best egnet til å fordele midlene rettferdig.

Det er viktig at de lokale parter har handlingsrom til å løfte de som ikke har hatt en rimelig lønnsutvikling, og at de kan bruke lønn til å beholde erfarne medarbeidere, uttaler leder i Akademikerne Stat.

Meklingen i Oslo Kommune

I Oslo kommune kom partene til enighet i meklingen på torsdagen, over et halvt døgn på overtid. Unio har gått til streik, men LO og YS har akseptert. Rammen er på linje med resultatet i KS-området, 2,8 prosent. Resultatet innebærer at kommunens ansatte får en lønnsvekst på minimum 3,45 prosent med virkning fra 1. mai. For de med lønn opp til 481 000 kroner blir lønnsøkningen gitt i kroner, på 16 500 kroner.

– Oppgjøret betyr at våre 3400 medlemmer får en reallønnsvekst, og dette var avgjørende for oss. Det er ingen tvil om at vi hadde større ambisjoner, men det har vært et krevende oppgjør i lys av koronakrisen, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Meklingen i KS

Etter tøffe forhandlinger kom Akademikerne også til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 2,82 prosent. Akademikerne forhandler kun for lektorene i KS-området, som fikk en lønnsvekst på rundt 3 prosent.