Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Uvanlige tider

Publisert: 31. mars 2020 av Maria Sperre

Det er en svært så uvanlig tid vi har vært inne i de siste ukene. Koronaviruset kom stadig nærmere, og plutselig var det her. Foreningens ansatte etablerte raskt hjemmekontor for å sikre at vi kunne følge opp medlemmene på en god måte. Vi har forsøkt å gjøre relevant informasjon tilgjengelig på våre nettsider og facebook, i tillegg til oppfølging over telefon og epost for de som har hatt behov for dette.

Samfunnsøkonomene har som andre avlyst sine kurs og arrangementer. Vi vil ha fullt trykk på å hjelpe våre medlemmer som er så uheldige å bli permitterte. Gjennom akademikersamarbeidet jobbes det også direkte mot sentrale myndigheter for å sikre nødvendig fleksibilitet og at ansattes rettigheter ivaretas. Det er også gledelig at dere som er studenter får bedre støtteordninger gjennom stipendordningen.

Pandemien og de tiltakene som er iverksatt her hjemme og ellers i verden, viser seg å ha store konsekvenser. Børsene faller, oljeprisen er lav og kronen er rekordsvak. I tillegg ser vi bedrifter og næringer som ikke kan opprettholde driften og inntjeningen. Det jobbes med analyser av dette på alle nivåer, og samfunnsøkonomer bringer viktig kompetanse inn i dette arbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt – i det offentlige, i det private og i organisasjoner.

Midt oppi alt dette, må også hverdagen gå sin gang. Samfunnsøkonomene har gjennom lengre tid arbeidet med å få utarbeidet ny nettside. Denne siden er også koblet til vårt medlemsregister, slik at medlemmene i større grad enn tidligere kan få tilgang til materiale kun beregnet på medlemmer. Medlemmene kan også oppdatere medlemsforholdet sitt enklere enn tidligere.

Vi ønsker dere lykke til i tiden fremover, om det er på kontoret, på hjemmekontor eller om dere er så uheldige å være permitterte. Foreningen er her for dere. Ta kontakt med sekretariatet om du har behov for det.

Jan Inge Aas Eidem

Leder