Svært skuffet over å måtte betale egen krisepakke

Samfunnsøkonomene student stiller seg bak et felles opprop fra akademikernes studentforeninger. Vi er glade for at økonomisk hjelp til studenter er på agendaen til regjeringen og Lånekassen. Likevel stiller vi oss kritisk til at hjelpen kommer i form av lån og ikke stipend.