Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Opptak av Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2022

Tema for konferansen er «rollefordeling i økonomien i krisenes tid».

Årets foredragsholdere vil blant annet forsøke å besvare spørsmålene:

 • Hva er en gunstig rollefordeling mellom finanspolitikken og pengepolitikken?
 • Hva bør være statens rolle i den kommende omstillingen?
 • Har koronakrisen gitt mer tro på statlige inngrep internasjonalt?

Blant innlederne er:

 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
 • Ole Christian Bech-Moen, Norges Bank
 • KAthinka Holtsmark, Universitetet i Oslo
 • Ola Kvaløy, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
 • Ole Kjennerud, DNB Markets
 • Mette I. Wikborg, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Thina Saltvedt, Nordea, leder av ekspertutvalg for klimavennlige investeringer
 • Svein Gjedrem, Norges Handelshøyskole, tidligere finansråd og sentralbanksjef

Utdeling av Prognoseprisen.

Arrangementskomiteen består av:

 • Lene Sauvik, Norges Bank
 • Oddmund Berg, DNB Markets
 • Håvard Hungnes, STatistisk sentralbyrå
 • Terje Strøm, Ny Analyse
 • Vibeke Øi, Finansdepartementet