Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Ny korona-avtale sikrer betaling for ekstraarbeid

Akademikerne har sikret kommuneansatte bedre overtidsbetaling. Les mer her.