Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Julehilsen fra Samfunnsøkonomenes leder

For en måned siden håpet vi at studietilværelse, arbeidsliv og fritid skulle bevege seg enda mer mot det normale. Det er derfor med en form av oppgitthet vi nå kan registrere at vi nok en gang må igjennom omlegging til mer hjemmearbeid og mindre sosial aktivitet. Vi får bare bite tennene sammen og bidra til å få kontroll på smittespredningen.

Arbeidslivet vil nok aldri gå tilbake dit vi var før korona, så vi får ta med oss det beste fra «gamle dager» og hva vi har lært i koronatid. Fleksibilitet i arbeidslivet synes å bli mer aktuelt enn det noen gang har vært. De fleste virksomheter finner gode og fleksible løsninger. Likevel får vi henvendelser fra medlemmer som har behov for råd og veiledning knyttet til spørsmål om hjemmekontor. Lokale tillitsvalgte og vårt sekretariat bidrar med avklaring, råd og veiledning om dere har behov for det.

Samfunnsøkonomene har så langt i år hatt en kraftig medlemsvekst. Ut på høsten passerte vi 3000 medlemmer og pr desember har vi hatt en medlemsvekst på 10,7 prosent. Det er visstnok den høyeste medlemsveksten foreningen har hatt i løpet av et år. Spesielt stor vekst har vi hatt blant studenter. Våre studentrepresentanter ved studiestedene har gjort en kjempeinnsats og vi er opptatt av å legge til rette både for faglige og sosiale arrangementer.

Flere av våre faglige arrangementer har dette året blitt gjennomført digitalt. Gjennom medlemsundersøkelsen fikk vi tilbakemelding om et ønske om å tilgjengeliggjøre arrangementene for flere. Vi har derfor lagt til rette for hybride løsninger for arrangementer hvor vi har vært samlet fysisk. Opptak av arrangementer gjøres så tilgjengelig på nettsidene, slik at dere kan se og høre disse uavhengig av hvor i landet dere bor.

Medlemmene benytter i stor grad våre gunstige bank- og forsikringstilbud. Samfunnsøkonomenes medlemmer er de blant Akademikernes medlemmer som i størst grad benytter seg av Danske Bank.

Samfunnsøkonomene arbeider med å utarbeide nye kurstilbud. Tillitsvalgte og de som vurderer å bli tillitsvalgte, har mye bra å se frem til. I 2022 er det igjen hovedoppgjør, hvor alle elementer i tariffavtalene skal forhandles, ikke bare lønn. Samfunnsøkonomene forbereder krav til oppgjøret, i samarbeid med våre søsterforeninger i Akademikerne.

Om en uke starter julen. Jeg ønsker dere alle – studenter, dere som er i jobb og dere som er pensjonister, en riktig god jul. Så får vi håpe at det ikke tar så lang tid før vi kan treffes fysisk igjen.