Helga Bull blir ny Generalsekretær for Samfunnsøkonomene

­­Helga Bull får oppgaven med å løfte Samfunnsøkonomenes videre satsing mot å bli en enda mer relevant og synlig forening.
Publisert: 17. februar 2023 av Maria Sperre

Samfunnsøkonomene er Norges eneste forening for medlemmer med eksamen av høyere grad i samfunnsøkonomi. Foreningen har som mål å fremme samfunnsøkonomi som fag, men er samtidig en fagforening. Samfunnsøkonomene har 3400 medlemmer og er tilsluttet Akademikerne – Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. 

Foreningens dyktige generalsekretær gjennom mange år, Sigurd Løkholm, har sagt opp stillingen for å tiltre som strategisk rådgiver i NHOs nye landsforening Geneo fra 1. mars. Styret takker Sigurd for solid innsats og ønsker ham lykke til i ny stilling.

Helga Bull har en mastergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og kommer fra stillingen som forretningsutvikler i Virke hvor hun tidligere også har sittet i ledelsen. Bull tar nå over stafettpinnen fra Løkholm for å videreutvikle organisasjonen og medlemstilbudet i samarbeid med styret.

– Styrets leder Jan Inge Eidem i Samfunnsøkonomene ønsker Helga velkommen til stillingen som foreningens generalsekretær. Helga har ambisjoner på vegne av foreningen og vi er heldige som har fått henne med på laget. Helga Bull tiltrer i mai/juni. 

– Jeg gleder meg til jobben, og til å ta fatt på oppgavene med å videreutvikle organisasjonen til det beste for medlemmene i Samfunnsøkonomene. Dette er et spennende arbeid hvor jeg ser mange muligheter sier Helga Bull.

For mer informasjon, kontakt Jan Inge Eidem, mob. 991 65 400.