Frokostmøter

Frokostmøter gjennomføres gjerne flere ganger i året.

Frokostmøter har som regel varighet på en time og kommer fortløpende med tidsaktuelle temaer.

16. mai skal vi ha et frokostmøte i samarbeid med Polyteknisk forening.