Vi skal sikre deg en god bankavtale fra 2024

Publisert: 17. november 2023 av Sara Åsatun

– Vi ønsker å tilby medlemmene våre attraktive, og økonomisk gunstige medlemsavtaler. Det skal vi også fortsette å gjøre ved årsskiftet når vår avtale med Danske Bank opphører, sier Samfunnsøkonomenes generalsekretær Helga bull.

Danske Bank har vært vår samarbeidspartner på banktjenester en god stund, og vi har vært fornøyde med medlemstilbudet de har hatt. Når avtalen opphører ved nyttår, så er det Handelsbanken som fremover skal tilby medlemmene en gunstig bankavtale.

– Vi har fått fremforhandlet markedets beste kollektive bankavtale med Handelsbanken og vi ser frem til at Handelsbanken skal ønske våre medlemmer velkommen som bankkunder hos seg, sier Bull.

Ta gjerne kontakt med Handelsbanken allerede nå om du ønsker å bli kjent med vår nye leverandør på banktjenester. Vi gjør oppmerksom på at vår avtale med Handelsbanken ikke blir aktiv før i januar 2024.

Danske bank i 2024

Er du kunde i Danske Bank har du fått informasjon fra banken om at de vil opprettholde dagens vilkår til de som er kunder gjennom vår avtale. Nordeas oppkjøp av privatporteføljen til Danske Bank er foreløpig ikke godkjent av Konkurransetilsynet, og en eventuell flytting vil først skje mot slutten av 2024.

– Vi håper medlemmene selv vil vurdere om gresset er like grønt som før når vi kan dele all informasjon om produkter, tjenester og betingelser i den nye avtalen med Handelsbanken i januar 2024, understreker Bull.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024. Samfunnsøkonomene vil informere om alle detaljer rundt rentesatser og andre betingelser via nyhetsbrev, i sosiale medier og på våre nettside når avtalen med Handelsbanken har trådt i kraft.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål på post@samfunnsøkonomene.no