Foto: kommunikasjonsrådgiver Sara Åsatun

Streiken i staten er over- hva skjer nå?

Publisert: 6. juni 2024 av Sara Åsatun

Streiken 2024 er nå over, og vi ønsker å svare på noe av det dere kanskje lurer på. Først av alt ønsker vi å si at streik er et lovlig, legitimt og av og til nødvendig virkemiddel å ta i bruk når forhandlinger og mekling ikke fører til enighet. At streik kan brukes som et virkemiddel av alle arbeidstakerorganisasjoner ved behov, og at Akademikerne støtter alle organisasjoners rett til å streike.

Hvorfor streiket Akademikerne, og hva kjemper vi videre for?

I 2016 ble vi enige med staten i forhandlinger om en tariffavtale som gir oss muligheten til å forhandle lønn slik vi mener er best, gjennom lokale kollektive forhandlinger. Nå, bare 8 år senere, har staten hatt et ønske om at alle fire hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat) skal ha lik tariffavtale, med lik måte å fordele lønnsmidlene på.

Vi, og Akademikerne, har vært i streik fordi vi ikke lyktes å komme til enighet med staten i forhandlingene eller i meklingen om ny hovedtariffavtale for avtaleperioden 2024-2026. Vi har streiket for å forsvare tariffavtalen vår.

Staten har holdt fast på at en felles avtalemodell, som skulle inneholde minstelønnssatser i alle stillingskoder og godskrivingsregler, er det beste. Dette er sentrale elementer som ikke har vært i Akademikerne sine avtaler på mange år. Slike regler, innskrenker arbeidsgivers mulighet til å bruke lønn målrettet og hensiktsmessig etter lokale behov. Sammen med sentral fordeling av lønn, hindrer dette lokale arbeidsgivere fra å kunne være konkurransedyktige i kampen om å beholde og tiltrekke seg høyere utdannet arbeidskraft.

Tvungen lønnsnemnd

Streiken endte i tvungen lønnsnemd og det betyr at det blir opp til Rikslønnsnemnda å avgjøre hva resultatet blir. Tariffavtalen du har nå har ettervirkning fram til avgjørelsen Rikslønnsnemnda foreligger.

De lokale lønnsforhandlingene blir utsatt til Rikslønnsnemda kommer med en avgjørelse. Staten har sendt ut pressemelding til alle lokale virksomheter om at det ikke er behov for å sette i gang med forberedelser til lokale forhandlinger før avgjørelsen foreligger. Den kan du lese her.

Streiken mellom staten og Unio ble avsluttet denne uken, og man kan nå gjenoppta partsamarbeidet.

Til deg som har streiket

Tusen takk for din innsats, dere har imponert oss stort.