Sekreteriatet er endelig fulltallige

Publisert: 3. november 2023 av Sara Åsatun

Etter noe kapasitetsutfordringer på håndtering av juridiske saker hos 

Samfunnsøkonomene har vi gleden av å dele nyheten om at utfordringene er løst og at sekretariatet endelig er fulltallige.

 

Nyansatt advokat
I starten av september var advokat Randi Munkeby endelig på plass på kontoret hos Samfunnsøkonomene, og sekretariatet er endelig fulltallige 

Munkeby har lang erfaring med å gi advokatbistand til enkeltpersoner innen arbeidsrett  og hun vil primært arbeide med juridisk bistand til medlemmene våre, og gi veiledning i spørsmål om lønn og arbeidsvilkår.  

«Det har vært så hyggelig å bli kjent med alle de fine menneskene i Samfunnsøkonomene. Både de som jobber i sekretariatet, utvalgsmedlemmene og alle de som er tillitsvalgte ute på arbeidsplassene gjør en kjempegod innsats, så det har det vært gøy å få bli en del av.

Og så har jeg fått snakket med mange av medlemmene våre. Det synes jeg er veldig givende – både å gi veiledning om lønns- og arbeidsvilkår generelt og å hjelpe dem som har havnet i tvister eller vanskelige situasjoner. 

Vi skal framover ha mange kurs for de tillitsvalgte og det gleder jeg meg til. Det blir nok mange engasjerte diskusjoner om arbeidsvilkår framover.»

Hva kan vi hjelpe deg med?
Som medlem av Samfunnsøkonomene er en av dine medlemsfordeler gratis juridisk rådgivning. Samfunnsøkonomene kan hjelpe deg med spørsmål om lønn, arbeidsavtale, arbeidstid, omorganisering, oppsigelse og arbeidskonflikter m.m. 


Livet er dynamisk og uforutsette hendelser hvor man kan oppleve å trenge en ekstra person å lene seg på kan oppstå når som helst. Gjennom å tilby advokatbistand ønsker Samfunnsøkonomene å stille opp for våre medlemmer i de stundene man trenger det litt ekstra.