Illustrasjon av fellesskap

Samfunnsøkonomene passerer 3000 medlemmer!

Publisert: 18. oktober 2021 av Maria Sperre

Etter jevn vekst de siste årene har Samfunnsøkonomene passert 3000 medlemmer! Hils på Sigrid Koppen Håland. Hun er medlem nr. 3000.

Sigrid har master i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og arbeider til daglig i Skyss i Vestland fylkeskommune. Hun sier at hun meldte seg inn i foreningen fordi hun mener det er viktig å være fagorganisert, og på den måten ha innflytelse på egen arbeidsplass.

Sigrid forteller at hun i Skyss arbeider som markedsanalytiker/seniorrådgiver, og har et mål om at organisasjonen skal bli mest mulig kundedrevne i beslutninger som tas. Hun forteller at det oppleves meningsfylt å skulle bidra til at flere parkerer bilen og gjøre reisene sine mer miljøvennlige.

Samfunnsøkonomene er stolte over å ha passert 3000 medlemmer, og vi er glade for at Sigrid og 2999 andre velger å være medlemmer i foreningen vår. Vi arbeider kontinuerlig for å svare til forventningene våre medlemmer har til oss. Som symbol på at Sigrid ble medlem nr. 3000 oversender vi et Universalgavekort på 500,-.

Det er hyggelig å se at stadig flere ser viktigheten og nytten av å være medlem i Samfunnsøkonomene, sier generalsekretær Sigurd Løkholm. Samfunnsøkonomene bidrar til å fremme samfunnsøkonomifaget, og er stadig en sentral aktør i den norske modellen. Våre medlemmer nyter godt av vårt tariffarbeid og vår juridiske bistand. Svært mange medlemmer benytter seg også av de andre medlemstilbudene, slik som faglig samlinger, bank- og forsikringstilbud, karriererådgivning mm.