Fra venstre Einar Espolin Johnson adm. dir i Akademikerne pluss , Helga Bull, generalsekretær i Samfunnsøkonomene og Christian Dahl, viseadm. direktør i Handelsbanken

Samfunnsøkonomene bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

Samfunnsøkonomene bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningens medlemmer.  
Publisert: 14. juni 2023 av Marianne Rustand

Samfunnsøkonomene bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningens medlemmer. 


Handelsbanken inn

Akademikerne pluss har på vegne av Samfunnsøkonomene og de andre tilknyttede foreningene i Akademikerne forhandlet bankavtalen. Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud mht. pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 

Hva skjer nå?
Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft. Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg. Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv.

I Samfunnsøkonomene har vi mange økonomisk beviste medlemmer, og jeg er glad for at vi nå kan tilby dem et enda bedre banktilbud, sier generalsekretær i Samfunnsøkonomene, Helga Bull

Vi ønsker tett dialog med medlemmene i overgangsfasen til Handelsbanken. Kontakt oss gjerne om du spørsmål om Samfunnsøkonomenes banktilbud til medlemmene på post@samfunnsøkonomene.no