bilde av en mann som smiler til kamera, sitter ved en pult med pc-en foran seg.

Nytt prosjekt for å støtte tillitsvalgte med å forhandle lønn for medlemmene.

Publisert: 21. februar 2024 av Sara Åsatun

Tariffutvalget i Samfunnsøkonomene har igangsatt et prosjekt som skal styrke tillitsvalgtes kompetanse og forhandlingsposisjon. Målet med prosjektet er å utvikle en argumentasjonshåndbok og opplærings- og støttemateriell for å gi tillitsvalgte påfyll av forhandlingskompetanse og selvtilliten til å forhandle på vegne av våre medlemmer.

Samfunnsøkonom Christer Tonheim leder arbeidsgruppen som har ansvaret for å drive prosjektet fremover. For å utvikle opplæringsmaterialet vil det blant annet gjennomføres intervjuer med et utvalg erfarne forhandlere og tillitsvalgte. Undersøkelsen vil ta utgangspunkt i statlige lokale forhandlinger, men vi vil også inkludere tillitsvalgte innenfor kommune, helse og privat sektor for også å lære av deres erfaringer. Intervjuene gjennomføres nå de neste månedene.

Gjennom disse intervjuene ønsker vi å hente inn verdifull innsikt og erfaring som vil danne grunnlag for å utvikle effektive strategier og beste praksis for lokale lønnsforhandlinger, sier Tonheim.