Møtte potensiell arbeidsgiver på Kandidattreffet

Høsten 2021 markerte en stor bragd for Samfunnsøkonomene hvor vi kunne feire hele 3000 medlemmer! Gjennom hele 2021 har organisasjonen opplevd en storslått medlemsvekst som vi tidligere ikke har opplevd maken til.

Dette kommer spesielt av flere ny-innmeldte studentmedlemmer. I den anledning har vi tatt kontakt med student Elisabeth Rustøe Skregelid, som går masterprogrammet i Samfunnsøkonomi hos Universitetet i Oslo, for en prat om hvorfor hun ble medlem.

«Jeg meldte med inn våren 2020 for å være med på kræsjkurs. Jeg har benyttet med av kræsjkursene i flere fag. De er gull verdt, da det hjelper å få pensum oppsummert av flinke forelesere og få trening i å løse eksamensoppgaver. I tillegg deltok jeg på Kandidattreffet våren 2021 hvor jeg møtte arbeidsgiveren jeg nå er intern hos. Det viktigste de gjør, er etter min mening, å presentere oss studenter for potensielle arbeidsgivere. Før jeg deltok på Kandidattreffet var jeg veldig usikker på hva slags muligheter man har som samfunnsøkonom. Jeg synes derfor det er veldig bra at Samfunnsøkonomene lager en plattform der man kan bli kjent med hva slags arbeidsmarked som venter oss når vi er ferdig utdannet. Jeg har utelukkende gode erfaringer som studentmedlem.»

Samfunnsøkonomene ønsker å bidra til en bedre studiehverdag for studentene. Dette kan innebære juridisk bistand, karriereveiledning, kjæsjkurs m.m. Vi ønsker å skape et knutepunkt mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere. Samtidig gjennomfører vi årlige lønnsundersøkelser hvor resultatet vil bli tilgjengelig for våre medlemmer. Vi bistår deg gjennom studietiden og hele din karriere!

Tusen takk for deres medlemskap. Ta gjerne kontakt med studentrepresentantene våre eller sekretariatet dersom dere har ønsker om kræsjkurs i spesifikk emner.

Flere av våre medlemmer har fått jobb gjennom Kandidattreffet. Meld deg på her, og kanskje du sikrer jobb hos fremtidig arbeidsgiver.