Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Jan Inge Eidem valgt inn til styret i Akademikerne

Jan Inge Eidem, leder av Samfunnsøkonomene, er valgt inn i styret til Akademikerne.

Torsdag 8.april ble Jan Inge Eidem, leder av Samfunnsøkonomene, valgt inn i Akademikernes hovedstyre. Akademikernes styre består av leder, nestleder og fem medlemmer fra Akademikernes 13 medlemsforeninger.

Det er flere år siden Samfunnsøkonomene sist hadde et styreverv. Som regel er det de større foreningene i Akademikerne som er representert med styremedlemmer. Jan Inge Eidem har vært observatør i styret siden 2016, og har det siste året vært varamedlem i styret.

Det er fint at Samfunnsøkonomene nå er representert i styret. Faget vårt strekker seg inn i alle sektorer og over alle nivåer i samfunnet. Med en plass i styret kan vi være med å forme Akademikernes politikk for alle medlemmer,

sier Eidem