Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Hva koster medlemskapet ditt egentlig?

Våre medlemmer opplever i likhet med resten av befolkningen at prisene øker og at rentene blir høyere. I den anledningen ønsker vi å rette oppmerksomhet mot hvorfor medlemskap i fagforeningen bør prioriteres i harde tider.
Publisert: 21. november 2022 av Maria Sperre

Samfunnsøkonomene har hatt en kontingentsats på kr. 4 176 i 2022 for ordinære medlemmer. Dette gjør Samfunnsøkonomene til en av de billigste fagforeningene å være medlem i. Hvis du er flink til å benytte deg av medlemsfordelene i Samfunnsøkonomene så kan du spare mye.

Fratrekk for fagforeningskontingent på skatten

Som fagorganisert har du krav på skattefradrag for fagforeningskontingenten. Samfunnsøkonomene innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Fradraget kommer til syne på din skattemelding.

Du kan trekke fra hele kontingenten på inntekten og slipper dermed å betale skatt på dette beløpet.

Det er fint med skattefradrag på medlemskontingenten, men det er mange andre goder du bør benytte deg av.

Bruk dine medlemsfordeler

Samfunnsøkonomene anbefaler alle medlemmer å sjekke ut bank- og forsikringstilbudene du har gjennom foreningen. Hvis du setter av litt tid til å gå gjennom dine lån- og forsikringsvilkår kan du ende opp med å spare mye penger.

I tillegg til å spare penger på Samfunnsøkonomenes gunstige bank- og forsikringsavtaler oppgir flere medlemmer at de ved bruk av Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk har klart å forhandle opp lønn i samtale med arbeidsgiver. Dette gjelder både i årlige forhandlinger og ved bytte av jobb.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Samfunnsøkonomene tilbyr også gratis juridisk rådgivning dersom man er medlem. I 2021 hadde vi nesten 300 juridiske saker, og brukte nærmere 800 timer på rådgivning til medlemmer. Hos advokat koster rådgivning fort 2000kr timen. Dette er et medlemstilbud man kan spare mye penger på. Dersom man først opplever utfordringer på arbeidsplassen er det trygt å vite at man har en forening i ryggen som ivaretar dine rettigheter på arbeidsplassen.

En fagforening i ryggen som hjelper deg med lønn, karriere og faglig utvikling er vanskelig å måle i kroner og øre.

Billigst i starten

Som nyutdannet får du rabatt på kontingenten. De to første årene etter fullført mastergrad betaler du kun 50% pris på ordinært medlemskap. Samfunnsøkonomene ønsker å legge til rette for at flest mulig nyutdannede har råd til å betale kontingenten. Fagforeningsmedlemskap er særlig viktig i denne perioden ettersom man er ny og kanskje uerfaren i arbeidslivet. Da er det ekstra viktig å ha fagkompetanse i ryggen.

Det kan også være godt å ha noen å sparre med når du skal ta beslutninger som påvirker din fremtid. Skal du forhandle på lønn? Er din første arbeidskontrakt i tråd med lovens minstekrav?

Samfunnsøkonomenes jurister kan bistå den i disse spørsmålene.

Arbeidsledig eller permittert?

Samfunnsøkonomene gir fullt kontingentfritak til medlemmer som har mistet jobben eller er permittert og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver.